Byla schválena nová směrnice CSRD

Evropský parlament a Rada EU schválili směrnici CSRD

Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování byla před koncem roku schválena nejprve Evropským parlamentem, pak i Radou EU. Směrnice CSRD vychází ze snahy EU plnit závazky European Green Deal, a defakto i Pařížské dohody o změně klimatu. Jejím cílem je udržitelnost a zaměřuje se na vztah společností k životnímu prostředí a k zaměstnancům. Také žádá, aby se vedení společností zamyslelo nad způsobem, jakým jsou firmy řízeny. Tyto nefinanční rozvahy by měly pomoci k růstu samotným firmám, které budou report předkládat.

Jak to bylo doposud a co bude dál?

V současné době platí v EU směrnice NFRD (Non-Financial Reporting Directive), kterou se řídí pouze velké podniky nad 500 zaměstnanců, v ČR je to pouze 25 firem. Do konce října 2023 by měly být přijaty reportovací standardy pro malé a střední firmy dle nové směrnice CSRD. Následně dojde k transpozici CSRD směrnice, tedy k jejímu schválení členskými zeměmi EU. Od 1.1. 2024 by již měly podle CSRD reportovat velké podniky, ty, které v současné době reportují ještě dle staré směrnice NFRD. V roce 2025 by měly být publikovány první reporty velkých společností dle nové směrnice a v roce 2026 se k těmto velkým společnostem přidají i ty, které neměly povinnost reportovat dle staré směrnice NFRD.

A co menší a střední subjekty?

Střední a malé kótované podniky budou mít povinnost reportovat dle nové směrnice CSRD od 1.1.2026 s tím, že jejich reporty budou publikovány v roce 2027. Předpokládá se, že CSRD se bude týkat více než tisícovky českých podniků, které budou vyhotovovat reporty dle Evropských standardů pro nefinanční reporting (European Sustainability Reporting StandardsESRS). První návrh těchto standardů vypracovala  EFRAG (Evropská poradní skupina). V listopadu 2022 byly dané návrhy předloženy Evropské komisi, přijetí jejich finální podoby ze strany Evropské komise se očekává v první polovině roku 2023.

Co budou společnosti reportovat?

Pokud se jedná o oblast řízení (governance), bude se report zaměřovat na těchto 6 stěžejních okruhů:

  1. firemní kultura a zásady obchodního chování
  2. řízení vztahů s dodavateli
  3. prevence a odhalování korupce a úplatkářství
  4. potvrzené případy korupce a úplatkářství
  5. politická angažovanost a lobbování
  6. platební postupy

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.