Microsoft Security Report: únorové aktuality

Microsoft zveřejnil pravidelné aktualizace. Tentokrát nebyla jako kritická označená žádná z aktualizací, ale všechny jsou klasifikovány jako důležité.

Product Impact Download Details
.NET 5.0 Denial of Service Security Update CVE-2022-21986
.NET 6.0 Denial of Service Security Update CVE-2022-21986
Azure Data Explorer Spoofing CVE-2022-23256
HEVC Video Extension Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21927
HEVC Video Extensions Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21927
HEVC Video Extensions Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21844
Microsoft 365 Apps Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22004
Microsoft 365 Apps Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21988
Microsoft 365 Apps for Enterprise Information Disclosure Security Update CVE-2022-23252
Microsoft 365 Apps for Enterprise Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22003
Microsoft 365 Apps for Enterprise Information Disclosure Security Update CVE-2022-22716
Microsoft Dynamics 365 Remote Code Execution CVE-2022-21957
Microsoft Dynamics GP Remote Code Execution Security Update CVE-2022-23274
Microsoft Dynamics GP Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-23273
Microsoft Dynamics GP Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-23272
Microsoft Dynamics GP Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-23271
Microsoft Dynamics GP Spoofing Security Update CVE-2022-23269
Microsoft Excel 2013 Information Disclosure Security Update CVE-2022-22716
Microsoft Excel 2016 Information Disclosure Security Update CVE-2022-22716
Microsoft Office 2013 Information Disclosure Security Update CVE-2022-23252
Microsoft Office 2013 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22004
Microsoft Office 2013 Service Pack 1 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22003
Microsoft Office 2016 Information Disclosure Security Update CVE-2022-23252
Microsoft Office 2016 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22003
Microsoft Office 2019 Information Disclosure Security Update CVE-2022-23252
Microsoft Office 2019 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21988
Microsoft Office 2019 Information Disclosure CVE-2022-22716
Microsoft Office 2019 for Mac Remote Code Execution CVE-2022-22003
Microsoft Office LTSC Information Disclosure CVE-2022-22716
Microsoft Office LTSC Remote Code Execution CVE-2022-22003
Microsoft Office LTSC 2021 Information Disclosure Security Update CVE-2022-23252
Microsoft Office LTSC 2021 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21988
Microsoft Office Online Server Information Disclosure Security Update CVE-2022-22716
Microsoft Office Web Apps Server 2013 Information Disclosure Security Update CVE-2022-22716
Microsoft Outlook 2016 for Mac Security Feature Bypass Security Update CVE-2022-23280
Microsoft SharePoint Spoofing Security Update CVE-2022-21987
Microsoft SharePoint Security Feature Bypass Security Update CVE-2022-21968
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22005
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Information Disclosure Security Update CVE-2022-22716
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22005
Microsoft SharePoint Server 2019 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-22005
Microsoft Teams Denial of Service Security Update CVE-2022-21965
OneDrive for Android Security Feature Bypass Security Update CVE-2022-23255
PowerBI-client JS SDK Information Disclosure Security Update CVE-2022-23254
SQL Server 2019 for Linux Containers Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-23276
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22001
Windows 10 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21992
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22718
Windows 10 Denial of Service Security Update CVE-2022-22002
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22000
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21999
Windows 10 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21998
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21997
Windows 10 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21995
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21994
Windows 10 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21993
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21981
Windows 10 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21984
Windows 10 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21985
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22717
Windows 10 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21985
Windows 10 Denial of Service Security Update CVE-2022-22712
Windows 10 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21974
Windows 10 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22715
Windows 10 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21971
Windows 10 Denial of Service Security Update CVE-2022-22710
Windows 10 Denial of Service Security Update CVE-2022-22710
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21996
Windows 11 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21984
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22718
Windows 11 Denial of Service Security Update CVE-2022-22712
Windows 11 Denial of Service Security Update CVE-2022-22710
Windows 11 Denial of Service Security Update CVE-2022-22002
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22001
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22000
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21999
Windows 11 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21998
Windows 11 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21995
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21994
Windows 11 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21993
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21981
Windows 11 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22717
Windows 11 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21974
Windows 11 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21971
Windows 7 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21999
Windows 7 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21998
Windows 7 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22718
Windows 7 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22000
Windows 7 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21997
Windows 7 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21989
Windows 7 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21981
Windows 7 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21985
Windows 7 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-22717
Windows 7 Denial of Service Monthly Rollup CVE-2022-22710
Windows 8.1 Denial of Service Monthly Rollup CVE-2022-22002
Windows 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22000
Windows RT 8.1 Denial of Service Monthly Rollup CVE-2022-22002
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22001
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22000
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21999
Windows RT 8.1 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21998
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21997
Windows RT 8.1 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21993
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21989
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21981
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22718
Windows RT 8.1 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21985
Windows RT 8.1 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22717
Windows RT 8.1 Denial of Service Monthly Rollup CVE-2022-22710
Windows Server Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21999
Windows Server Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21995
Windows Server Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21994
Windows Server Information Disclosure Security Update CVE-2022-21993
Windows Server Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21992
Windows Server Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21984
Windows Server Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22718
Windows Server Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22717
Windows Server Denial of Service Security Update CVE-2022-22712
Windows Server Denial of Service Security Update CVE-2022-22710
Windows Server 2008 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21999
Windows Server 2008 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22000
Windows Server 2008 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21998
Windows Server 2008 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21997
Windows Server 2008 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21981
Windows Server 2008 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22718
Windows Server 2008 Information Disclosure Monthly Rollup CVE-2022-21985
Windows Server 2008 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-22717
Windows Server 2008 Denial of Service Monthly Rollup CVE-2022-22710
Windows Server 2008 R2 Elevation of Privilege Monthly Rollup CVE-2022-21989
Windows Server 2012 Denial of Service Security Only CVE-2022-22002
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-22001
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-22000
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-21999
Windows Server 2012 Information Disclosure Security Only CVE-2022-21998
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-21997
Windows Server 2012 Information Disclosure Security Only CVE-2022-21993
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-21989
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-21981
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-22718
Windows Server 2012 Information Disclosure Security Only CVE-2022-21985
Windows Server 2012 Elevation of Privilege Security Only CVE-2022-22717
Windows Server 2012 Denial of Service Security Only CVE-2022-22710
Windows Server 2012 R2 Denial of Service Monthly Rollup CVE-2022-22002
Windows Server 2016 Denial of Service Security Update CVE-2022-22002
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22001
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22000
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21999
Windows Server 2016 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21998
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21997
Windows Server 2016 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21995
Windows Server 2016 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21993
Windows Server 2016 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21992
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21989
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21981
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22718
Windows Server 2016 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21985
Windows Server 2016 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22717
Windows Server 2016 Denial of Service Security Update CVE-2022-22710
Windows Server 2016 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21974
Windows Server 2019 Denial of Service Security Update CVE-2022-22002
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22001
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22000
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21999
Windows Server 2019 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21998
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21997
Windows Server 2019 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21995
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21994
Windows Server 2019 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21993
Windows Server 2019 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21992
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21989
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21981
Windows Server 2019 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21985
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22718
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22717
Windows Server 2019 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22715
Windows Server 2019 Denial of Service Security Update CVE-2022-22712
Windows Server 2019 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21974
Windows Server 2019 Denial of Service Security Update CVE-2022-22710
Windows Server 2022 Denial of Service Security Update CVE-2022-22002
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22001
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22000
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21999
Windows Server 2022 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21998
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21997
Windows Server 2022 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21995
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21994
Windows Server 2022 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21993
Windows Server 2022 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21992
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21989
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-21981
Windows Server 2022 Remote Code Execution Security Update CVE-2022-21984
Windows Server 2022 Information Disclosure Security Update CVE-2022-21985
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22718
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22717
Windows Server 2022 Elevation of Privilege Security Update CVE-2022-22715
Windows Server 2022 Denial of Service Security Update CVE-2022-22712
Windows Server 2022 Denial of Service Security Update CVE-2022-22710

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.