NIS2 a vyjádření NÚKIB

Evropský parlament na svém jednání 10.11.2022 a Rada EU na jednání 28.11.2022 přijaly znění nové směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2.

Již v červnu jsme informovali, že se subjekty budou dělit na 2 skupiny, tedy na tzv. zásadní entity, pro které bude platit povinnost zavést vyšší úroveň kyberbezpečnosti, a na důležité entity, které budou mít o něco mírnější podmínky. Obě skupiny mohou čelit vysokým pokutám, pokud kybernetickou bezpečnost nezajistí v požadované úrovni. Předpokládá se, že sankce mohou činit až 10 milionů eur nebo až 2 procenta z obratu.

Opatření by mohla zahrnovat např. povinnost provádět bezpečnostní audity a analýzy rizik, zřídit bezpečnostní dohled, hlásit a řešit incidenty, nebo zavést šifrovanou komunikaci. Nově bude mít povinnost zvýšit svoji kybernetickou bezpečnost veřejná správa, a to i na komunální úrovni. Zde se předpokládá, že půjde o vyšší stupeň zabezpečení. O něco nižší míru zabezpečení budou muset splňovat např. datová centra, výrobci počítačů a strojů, poštovní služby, potravináři, chemičky, nebo např. automobilky.

NÚKIB prohlásil, že přijetí znění nové směrnice je nutné ke stanovení společných pravidel pro kybernetickou bezpečnost EU

Legislativní proces přijetí směrnice bude pokračovat dál, a to nejprve vyhlášením v Úředním věštníku EU, v platnost by směrnice měla vstoupit 20 dnů po tomto vyhlášení. Dále budou muset členské státy EU, tedy i ČR, do svých zákonů o kybernetické bezpečnosti zapracovat poslední úpravy dosavadních požadavků, nebo rozšíření regulace na řadu nových společností a organizací. „Stanovená transpoziční lhůta pro implementaci směrnice do českého právního řádu je 21 měsíců ode dne, kdy směrnice vstoupila v platnost.“

Předpokládá se, že subjektů v ČR se konkrétní povinnosti dotknou již ve druhé polovině roku 2024

NÚKIB radí, aby se společnosti průběžně připravovaly na tuto novou směrnici, protože ji musí všechny státy EU splnit. Z tohoto důvodu zřídil NÚKIB např. informační stránky: nis2.nukib.cz

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.