Phishing – Jak pracují hackeři?

Phishing představuje sofistikovanou formu sociálního inženýrství, která je využívána útočníky s cílem získat citlivé informace od neopatrných uživatelů. Tato kybernetická hrozba je charakterizována využitím klamavých e-mailů, webových stránek či jiných komunikačních kanálů, které napodobují legitimní entitu. S rostoucím počtem internetových uživatelů a jejich stále intenzivnějším zapojením do online aktivit se phishing stává jedním z hlavních nástrojů kyberzločinců.  

 

Metody a techniky phishingu  

Phishingové útoky jsou často zaměřeny na získání přihlašovacích údajů, finančních informací nebo osobních dat, která mohou být využita pro neoprávněný přístup k účtům, finančnímu defraudování nebo ke zneužití identity. Často se využívá kombinace více technik sociálního inženýrství a stále více je zapojována do útoků umělá inteligence. 

 

Útočníci využívají tyto techniky: 

 1. E-mailový phishing: Útočníci odesílají e-maily, které se zdají pocházet od důvěryhodných zdrojů, jako jsou banky, sociální sítě nebo korporátní IT oddělení. 
 2. Spear phishing: Cílený útok na konkrétní jednotlivce nebo organizace, kde jsou zprávy personalizovány na základě shromážděných informací o oběti. 
 3. Whaling: Varianta spear phishingu zaměřená na výše postavené členy organizace, například výkonné ředitele. 
 4. Vishing (voice phishing): Metoda, kdy útočníci využívají telefonní hovory k získání citlivých informací. 
 5. Smishing (SMS phishing): Phishingové útoky prováděné prostřednictvím SMS zpráv. 
 6. Quishing (QR kódy): Falešné QR kódy, které Vás přesměrují na nebezpečnou webovou stránku nebo Vám dají nesprávné bankovní údaje.
 7. Spoofing: Napodobení jakékoliv telefonní čísla u příchozího hovoru.
 8. AI voice spoofing: Klonování lidského hlasu s pomocí AI.

 

Detekce a prevence  

Prevence phishingu vyžaduje kombinaci technologických řešení a vzdělávání uživatelů.  

 

Mezi klíčové preventivní opatření patří:  

 1. Využití e-mailových filtrů: Filtry pomáhají identifikovat a izolovat podezřelé e-maily. 
 2. Multifaktorová autentizace: Ztěžuje útočníkům zneužití ukradených přihlašovacích údajů. 
 3. Vzdělávání uživatelů: Pravidelné školení zaměstnanců o možnostech ochrany proti phishingu. 
 4. Aktualizovaný software: Zajištění nejnovější ochrany pomocí pravidelných aktualizací bezpečnostního softwaru. 
 5. Bezpečnostní politiky: Vytvoření a dodržování striktních firemních bezpečnostních pravidel. 
 6. Ověřování: Vždy důkladně prověřujte podezřelé situace.

 

Legislativní rámec  

V reakci na rostoucí hrozbu phishingu byla v mnoha jurisdikcích přijata legislativní opatření, která regulují ochranu a požadují od organizací implementaci přiměřených bezpečnostních opatření., například Evropská unie zavádí směrnici NIS2. 

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.