Sdílejte:

ANYCLOUD DRAAS

Vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Publikováno: 04. 01. 2024

V tomto kontextu pak představuje služba Anycloud DraaS (Disaster Recovery as a Service) klíčové řešení, které umožňuje firmám snížit rizika spojená s výpadky a zefektivnění procesů obnovy kritických systémů a dat. 

Jde o inovativní a komplexní řešení pro obnovu po havárii, založené na cloudu a na nejnovějších přístupech v oblasti bezpečnosti IT. 

Disaster
Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Díky refundaci dat a aplikací v různých lokalitách a automatizovaným procesům pro vás zůstanou vaše aplikace a služby vždy dostupné. Toto řešení je navíc schopné přizpůsobit se potřebám a požadavkům každé firmy, lze nastavit různé úrovně obnovy a časový rámec pro RTO (Recovery Time Objective)RPO (Recovery Point Objective). Navíc díky průběžnému monitoringu, pravidelným testům obnovy a podpoře, je zajištěna připravenost a efektivní reakce na potenciální bezpečnostní incidenty. 

Zkrátka, řešení Anycloud DraaS je důležitou součástí strategie business continuity, které vám umožní minimalizovat dopady výpadků a udržet nepřetržitý provoz. Business Continuity plan (BC plan) si pak klade za cíl, aby společnost byla, a to za jakýchkoli okolností, schopna pokračovat v provozu, zatímco Disaster Recovery Plan (DR plán) se zaměřuje na rychlé obnovení IT systémů. Oba pohledy jsou klíčové pro odolnost a zajištění nepřetržitého chodu společnosti. 

Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi
Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Služba Anycloud DRaaS představuje klíčovou komponentu DR plánu, který slouží k zotavení po katastrofách, pomocí něhož lze totiž dosáhnout stanovených cílů v oblasti obnovy dat a systémů. DR plán by měla mít každá společnost vypracovaný a připravený pro případ potřeby. 

Při vytváření disaster recovery plánu je třeba
zvážit následující klíčové aspekty:

  1. Analýza dopadu na podnikání (Business Impact Analysis, BIA): Je zásadní mít přehled o klíčových procesech, které by mohly být, v případě výpadků IT systémů, negativně ovlivněny. Tato analýza pomáhá identifikovat a prioritizovat kritické systémy a komponenty, které vyžadují ochranu. 
  1. Definice RTO a RPO: RTO a RPO jsou základní metriky pro DR plánování. RTO (Recovery Time Objective) určuje, jak dlouho může konkrétní proces zůstat nefunkční, než dojde k nepřijatelným ztrátám nebo nepřípustnému narušení chodu společnosti. RPO (Recovery Point Objective) určuje, jak stará mohou být data při obnově, než bude jejich ztráta považována za nežádoucí. 
  1. Strategie obnovy: Výběr správné strategie obnovy je zásadní. Součástí strategie zálohování je off-site zálohování, zrcadlení dat, replikaci do cloudu nebo dokonce využití “hot-site”, kde je kompletní infrastruktura připravena k okamžitému nasazení. 
  1. Testování a cvičení: Pravidelné testování DR plánu je nezbytné pro ověření jeho efektivity. Testy by měly být prováděny v plném rozsahu, aby simulovaly různé scénáře a jeho součástí by měly být všechny dotčené osoby. 
  1. Revize: DR plány by měly být živé dokumenty, které se průběžně aktualizují v reakci na změny ve firemních procesech, technologiích a s ohledem na vývoj bezpečnostních hrozeb.

doporučení od arionu

DR plán musí být vždy srozumitelný a jasný pro všechny zúčastněné osoby, součástí něho by mělo být také nastavení externí a interní komunikace během výpadku. Doporučujeme zakomponovat vytvoření detailních check-listů pro každý krok obnovy. Ty mohou velmi pomoci v průběhu řešení výpadku. 

Do plánu zahrňte také procesy pro zálohování a obnovu, a to jak pro fyzické, tak pro virtuální prostředí. Využijte automatizaci, tam kde je možná a zjednodušte a urychlete tak proces obnovy. A samozřejmě udržujte veškerou související dokumentaci aktuální. Disaster Recovery totiž není jednorázová aktivita, ale nepřetržitý proces, který vyžaduje neustálé vyhodnocování stavu, implementaci potřebných změn a také pravidelné školení a testování. Jedině tak budete schopni odrazit nové hrozby a zotavit se z katastrofických událostí. 

Potřebujete s DR plánem pomoci? 

Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Starší příspěvky:

ÚVOD Od chvíle, kdy bylo na konci roku 2022 představeno generativní AI, získala většina z nás základní pochopení této technologie. Mnozí

Aplikace jako hrozba Sociální sítě se staly neoddělitelnou součástí každodenního života, přinášejíc nejen možnost propojení s ostatními lidmi, ale i řadu potenciálních

úvod Kybernetická bezpečnost se stává stále diskutovanějším tématem. Malé a střední podniky (MSP) čelí často výzvám v oblasti ochrany svých digitálních aktiv

Anycloud DRaaS – vaše pojistka před neočekávanými událostmi

V tomto kontextu pak představuje služba Anycloud DraaS (Disaster Recovery as a Service) klíčové řešení, které umožňuje firmám snížit rizika spojená s výpadky a zefektivnění procesů obnovy kritických systémů a dat. 

Jde o inovativní a komplexní řešení pro obnovu po havárii, založené na cloudu a na nejnovějších přístupech v oblasti bezpečnosti IT. 

Disaster
Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Díky refundaci dat a aplikací v různých lokalitách a automatizovaným procesům pro vás zůstanou vaše aplikace a služby vždy dostupné. Toto řešení je navíc schopné přizpůsobit se potřebám a požadavkům každé firmy, lze nastavit různé úrovně obnovy a časový rámec pro RTO (Recovery Time Objective)RPO (Recovery Point Objective). Navíc díky průběžnému monitoringu, pravidelným testům obnovy a podpoře, je zajištěna připravenost a efektivní reakce na potenciální bezpečnostní incidenty. 

Zkrátka, řešení Anycloud DraaS je důležitou součástí strategie business continuity, které vám umožní minimalizovat dopady výpadků a udržet nepřetržitý provoz. Business Continuity plan (BC plan) si pak klade za cíl, aby společnost byla, a to za jakýchkoli okolností, schopna pokračovat v provozu, zatímco Disaster Recovery Plan (DR plán) se zaměřuje na rychlé obnovení IT systémů. Oba pohledy jsou klíčové pro odolnost a zajištění nepřetržitého chodu společnosti. 

Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi
Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Služba Anycloud DRaaS představuje klíčovou komponentu DR plánu, který slouží k zotavení po katastrofách, pomocí něhož lze totiž dosáhnout stanovených cílů v oblasti obnovy dat a systémů. DR plán by měla mít každá společnost vypracovaný a připravený pro případ potřeby. 

Při vytváření disaster recovery plánu je třeba
zvážit následující klíčové aspekty:

  1. Analýza dopadu na podnikání (Business Impact Analysis, BIA): Je zásadní mít přehled o klíčových procesech, které by mohly být, v případě výpadků IT systémů, negativně ovlivněny. Tato analýza pomáhá identifikovat a prioritizovat kritické systémy a komponenty, které vyžadují ochranu. 
  1. Definice RTO a RPO: RTO a RPO jsou základní metriky pro DR plánování. RTO (Recovery Time Objective) určuje, jak dlouho může konkrétní proces zůstat nefunkční, než dojde k nepřijatelným ztrátám nebo nepřípustnému narušení chodu společnosti. RPO (Recovery Point Objective) určuje, jak stará mohou být data při obnově, než bude jejich ztráta považována za nežádoucí. 
  1. Strategie obnovy: Výběr správné strategie obnovy je zásadní. Součástí strategie zálohování je off-site zálohování, zrcadlení dat, replikaci do cloudu nebo dokonce využití “hot-site”, kde je kompletní infrastruktura připravena k okamžitému nasazení. 
  1. Testování a cvičení: Pravidelné testování DR plánu je nezbytné pro ověření jeho efektivity. Testy by měly být prováděny v plném rozsahu, aby simulovaly různé scénáře a jeho součástí by měly být všechny dotčené osoby. 
  1. Revize: DR plány by měly být živé dokumenty, které se průběžně aktualizují v reakci na změny ve firemních procesech, technologiích a s ohledem na vývoj bezpečnostních hrozeb.

doporučení od arionu

DR plán musí být vždy srozumitelný a jasný pro všechny zúčastněné osoby, součástí něho by mělo být také nastavení externí a interní komunikace během výpadku. Doporučujeme zakomponovat vytvoření detailních check-listů pro každý krok obnovy. Ty mohou velmi pomoci v průběhu řešení výpadku. 

Do plánu zahrňte také procesy pro zálohování a obnovu, a to jak pro fyzické, tak pro virtuální prostředí. Využijte automatizaci, tam kde je možná a zjednodušte a urychlete tak proces obnovy. A samozřejmě udržujte veškerou související dokumentaci aktuální. Disaster Recovery totiž není jednorázová aktivita, ale nepřetržitý proces, který vyžaduje neustálé vyhodnocování stavu, implementaci potřebných změn a také pravidelné školení a testování. Jedině tak budete schopni odrazit nové hrozby a zotavit se z katastrofických událostí. 

Potřebujete s DR plánem pomoci? 

Anycloud DRaaS - vaše pojistka před neočekávanými událostmi

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.