DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI ARION – PROGRAM VIRTUÁLNÍ PODNIK

Cílem našeho projektu spolufinancovaného EU prostřednictvím dotačního titulu Národní plán obnovy je zvýšit úroveň digitalizace společnosti ARION spol. s r.o. a zlepšit tím efektivitu vnitropodnikových procesů eliminací nadbytečných manuálních činností. Zároveň, jak věříme, se plánovaná digitalizace promítne i do zkvalitnění služeb poskytovaných našim zákazníkům.

Protože stávající vnitropodnikové procesy vyžadují nadměrné množství manuálních vstupů, neefektivního ukládání a exportování excelových tabulek, zlepšíme tyto procesy díky možnostem, které s sebou přináší zavedení vyšších digitálních technologií. Plánujeme jednotlivé systémy vzájemně propojit a zastřešit je implementací zcela nového informačního systému, který bude vyvíjen na míru našim potřebám. S novými funkcionalitami a s automatizací procesů ve společnosti se zároveň zvýší i zabezpečení vnitropodnikových systémů.

Náš projekt je koncipován v souladu se zaměřením specifického cíle D0.1 „Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání“ Národní RIS3 Strategie. Naším strategickým cílem, cílem společnosti ARION, je poskytování kvalitních IT/ICT řešení pro naše zákazníky, a to v souladu s nejmodernějšími IT standardy a s důrazem na zajištění maximální možné kybernetické bezpečnosti. Plánovaná digitální transformace by se měla promítnout do všech oblastí a činností našich zaměstnanců, měla by se projevit změnou procesů, ale i dalším zkvalitněním služeb. Součástí implementace bude přesunutí na cloudové řešení pro zajištění propojenosti, bezpečnosti a zavedení efektivního řízení firemních procesů.