Sdílejte:

Cyber security audit

Nečekejte, než bude příliš pozdě a obrňte se proti kybernetickým hrozbám!

Publikováno: 12. 01. 2024

klíčové prvky pro úspěšný audit kybernetické bezpečnosti

 V éře rostoucích kybernetických hrozeb se stává audit kybernetické bezpečnosti nezbytným nástrojem pro ochranu citlivých dat a informačních systémů všech společností. Účelem auditu je systematicky hodnotit efektivitu a adekvátnost bezpečnostních opatření a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení.  

V tomto článku se podíváme na klíčové prvky, které by měl obsahovat každý důkladný audit kybernetické bezpečnosti.

1.Revize bezpečnostních politik a procedur

Každý audit by měl začít přezkoumáním stávajících bezpečnostních politik a procedur. To zahrnuje analýzu dokumentace, smluvních vztahů, interních směrnic, pravidel pro správu hesel, přístupových práv, zálohování a plánování obnovy dat po havárii. Důležitá je také kontrola dodržování právních předpisů a standardů, jako je GDPR nebo ISO/IEC 27001 a také NIS 2.  

2. Hodnocení bezpečnostní architektury

Důkladná analýza hardwarových a softwarových řešení, které organizace používá, pomáhá odhalit potenciální zranitelnosti. Auditor musí posoudit stav síťové infrastruktury, firewallu, antivirových programů, šifrovacích mechanismů a dalších bezpečnostních nástrojů.

3. vyhodnocení lidského faktoru

Bezpečnostní opatření a povědomí zaměstnanců jsou naprosto klíčové pro prevenci útoků. Audit by měl tedy zahrnovat posouzení školicích programů, úrovně povědomí o sociálním inženýrství a phishingu a také efektivity komunikace a řešení bezpečnostních incidentů.  

4. Analýza rizik a hrozeb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5. ověření incident response plánu (IR Plan)

Identifikace potenciálních rizik a hrozeb, včetně interních a externích zranitelností. Následné provedení analýzy rizik, díky které rozpoznáme největší zranitelnosti celé IT infrastruktury. Součástí auditu by mělo být hodnocení pravděpodobnosti a předpokládaný dopad různých scénářů útoků včetně naplánování řešení těchto bezpečnostních incidentů. 

6. závěr

Audit kybernetické bezpečnosti by měl být prováděn pravidelně, aby bylo možné neustále sledovat a vylepšovat bezpečnostní opatření. S ohledem na dynamiku kybernetických hrozeb je důležité být proaktivní a připravený na potenciální incidenty. Spolupráce s odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti může pomoci zajistit, že vaše společnost bude chráněna s ohledem na vývoj bezpečnostních hrozeb. Náš audit kybernetické bezpečnosti vám poskytne důležitou analýzu vašeho IT prostředí a umožní posílit vaši obranu proti kybernetickým útokům.  

Kontaktujte naše specialisty na bezpečnost – rádi vám poradíme.  

Klíčové prvky pro úspěšný audit kybernetické bezpečnosti  

 

V éře rostoucích kybernetických hrozeb se stává audit kybernetické bezpečnosti nezbytným nástrojem pro ochranu citlivých dat a informačních systémů všech společností. Účelem auditu je systematicky hodnotit efektivitu a adekvátnost bezpečnostních opatření a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení.  

V tomto článku se podíváme na klíčové prvky, které by měl obsahovat každý důkladný audit kybernetické bezpečnosti.  

 

1. Revize bezpečnostních politik a procedur  

Každý audit by měl začít přezkoumáním stávajících bezpečnostních politik a procedur. To zahrnuje analýzu dokumentace, smluvních vztahů, interních směrnic, pravidel pro správu hesel, přístupových práv, zálohování a plánování obnovy dat po havárii. Důležitá je také kontrola dodržování právních předpisů a standardů, jako je GDPR nebo ISO/IEC 27001 a také NIS 2.  

 

2. Hodnocení bezpečnostní architektury  

Důkladná analýza hardwarových a softwarových řešení, které organizace používá, pomáhá odhalit potenciální zranitelnosti. Auditor musí posoudit stav síťové infrastruktury, firewallu, antivirových programů, šifrovacích mechanismů a dalších bezpečnostních nástrojů.  

 

3. Vyhodnocení lidského faktoru  

Bezpečnostní opatření a povědomí zaměstnanců jsou naprosto klíčové pro prevenci útoků. Audit by měl tedy zahrnovat posouzení školicích programů, úrovně povědomí o sociálním inženýrství a phishingu a také efektivity komunikace a řešení bezpečnostních incidentů.  

 

4. Analýza rizik a hrozeb  

Identifikace potenciálních rizik a hrozeb, včetně interních a externích zranitelností. Následné provedení analýzy rizik, díky které rozpoznáme největší zranitelnosti celé IT infrastruktury. Součástí auditu by mělo být hodnocení pravděpodobnosti a předpokládaný dopad různých scénářů útoků včetně naplánování řešení těchto bezpečnostních incidentů. 

 

5. Ověření incident response plánu (IR Plan)  

Incident response plán (IR Plan) je dokument, který popisuje postup, jak organizace řeší bezpečnostní incident. IR Plán musí být otestován, aby se zjistila jeho účinnost, v případě skutečného bezpečnostního incidentu. To zahrnuje prověření procesů hlášení, komunikace a koordinace akcí po detekci hrozby.  

 

Závěr: Audit kybernetické bezpečnosti by měl být prováděn pravidelně, aby bylo možné neustále sledovat a vylepšovat bezpečnostní opatření. S ohledem na dynamiku kybernetických hrozeb je důležité být proaktivní a připravený na potenciální incidenty. Spolupráce s odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti může pomoci zajistit, že vaše společnost bude chráněna s ohledem na vývoj bezpečnostních hrozeb. Náš audit kybernetické bezpečnosti vám poskytne důležitou analýzu vašeho IT prostředí a umožní posílit vaši obranu proti kybernetickým útokům.  

 

Kontaktujte naše specialisty na bezpečnost – rádi vám poradíme.  

 

 

 

Starší příspěvky:

Copilot pro Dynamics 365

Copilot pro Dynamics 365 s sebou přináší příležitost, jak změnit nejen způsob naší práce, ale zejména způsob jak o práci jako takové

Nová metodika pro provoz kamerových systémů

Kamerový dohled je běžnou součástí bezpečnostní infrastruktury firem, které řeší ochranu svých zaměstnanců i zabezpečení svého majetku. Dosavadní navigace v legislativě, týkající

Důležité upozornění pro provozovatele webů

Novinka v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách 6. března 2024 došlo ke změně v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Cyber security audit: Nečekejte, než bude příliš pozdě.

klíčové prvky pro úspěšný audit kybernetické bezpečnosti

 V éře rostoucích kybernetických hrozeb se stává audit kybernetické bezpečnosti nezbytným nástrojem pro ochranu citlivých dat a informačních systémů všech společností. Účelem auditu je systematicky hodnotit efektivitu a adekvátnost bezpečnostních opatření a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení.  

V tomto článku se podíváme na klíčové prvky, které by měl obsahovat každý důkladný audit kybernetické bezpečnosti.

1.Revize bezpečnostních politik a procedur

Každý audit by měl začít přezkoumáním stávajících bezpečnostních politik a procedur. To zahrnuje analýzu dokumentace, smluvních vztahů, interních směrnic, pravidel pro správu hesel, přístupových práv, zálohování a plánování obnovy dat po havárii. Důležitá je také kontrola dodržování právních předpisů a standardů, jako je GDPR nebo ISO/IEC 27001 a také NIS 2.  

2. Hodnocení bezpečnostní architektury

Důkladná analýza hardwarových a softwarových řešení, které organizace používá, pomáhá odhalit potenciální zranitelnosti. Auditor musí posoudit stav síťové infrastruktury, firewallu, antivirových programů, šifrovacích mechanismů a dalších bezpečnostních nástrojů.

3. vyhodnocení lidského faktoru

Bezpečnostní opatření a povědomí zaměstnanců jsou naprosto klíčové pro prevenci útoků. Audit by měl tedy zahrnovat posouzení školicích programů, úrovně povědomí o sociálním inženýrství a phishingu a také efektivity komunikace a řešení bezpečnostních incidentů.  

4. Analýza rizik a hrozeb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5. ověření incident response plánu (IR Plan)

Identifikace potenciálních rizik a hrozeb, včetně interních a externích zranitelností. Následné provedení analýzy rizik, díky které rozpoznáme největší zranitelnosti celé IT infrastruktury. Součástí auditu by mělo být hodnocení pravděpodobnosti a předpokládaný dopad různých scénářů útoků včetně naplánování řešení těchto bezpečnostních incidentů. 

6. závěr

Audit kybernetické bezpečnosti by měl být prováděn pravidelně, aby bylo možné neustále sledovat a vylepšovat bezpečnostní opatření. S ohledem na dynamiku kybernetických hrozeb je důležité být proaktivní a připravený na potenciální incidenty. Spolupráce s odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti může pomoci zajistit, že vaše společnost bude chráněna s ohledem na vývoj bezpečnostních hrozeb. Náš audit kybernetické bezpečnosti vám poskytne důležitou analýzu vašeho IT prostředí a umožní posílit vaši obranu proti kybernetickým útokům.  

Kontaktujte naše specialisty na bezpečnost – rádi vám poradíme.  

Klíčové prvky pro úspěšný audit kybernetické bezpečnosti  

 

V éře rostoucích kybernetických hrozeb se stává audit kybernetické bezpečnosti nezbytným nástrojem pro ochranu citlivých dat a informačních systémů všech společností. Účelem auditu je systematicky hodnotit efektivitu a adekvátnost bezpečnostních opatření a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení.  

V tomto článku se podíváme na klíčové prvky, které by měl obsahovat každý důkladný audit kybernetické bezpečnosti.  

 

1. Revize bezpečnostních politik a procedur  

Každý audit by měl začít přezkoumáním stávajících bezpečnostních politik a procedur. To zahrnuje analýzu dokumentace, smluvních vztahů, interních směrnic, pravidel pro správu hesel, přístupových práv, zálohování a plánování obnovy dat po havárii. Důležitá je také kontrola dodržování právních předpisů a standardů, jako je GDPR nebo ISO/IEC 27001 a také NIS 2.  

 

2. Hodnocení bezpečnostní architektury  

Důkladná analýza hardwarových a softwarových řešení, které organizace používá, pomáhá odhalit potenciální zranitelnosti. Auditor musí posoudit stav síťové infrastruktury, firewallu, antivirových programů, šifrovacích mechanismů a dalších bezpečnostních nástrojů.  

 

3. Vyhodnocení lidského faktoru  

Bezpečnostní opatření a povědomí zaměstnanců jsou naprosto klíčové pro prevenci útoků. Audit by měl tedy zahrnovat posouzení školicích programů, úrovně povědomí o sociálním inženýrství a phishingu a také efektivity komunikace a řešení bezpečnostních incidentů.  

 

4. Analýza rizik a hrozeb  

Identifikace potenciálních rizik a hrozeb, včetně interních a externích zranitelností. Následné provedení analýzy rizik, díky které rozpoznáme největší zranitelnosti celé IT infrastruktury. Součástí auditu by mělo být hodnocení pravděpodobnosti a předpokládaný dopad různých scénářů útoků včetně naplánování řešení těchto bezpečnostních incidentů. 

 

5. Ověření incident response plánu (IR Plan)  

Incident response plán (IR Plan) je dokument, který popisuje postup, jak organizace řeší bezpečnostní incident. IR Plán musí být otestován, aby se zjistila jeho účinnost, v případě skutečného bezpečnostního incidentu. To zahrnuje prověření procesů hlášení, komunikace a koordinace akcí po detekci hrozby.  

 

Závěr: Audit kybernetické bezpečnosti by měl být prováděn pravidelně, aby bylo možné neustále sledovat a vylepšovat bezpečnostní opatření. S ohledem na dynamiku kybernetických hrozeb je důležité být proaktivní a připravený na potenciální incidenty. Spolupráce s odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti může pomoci zajistit, že vaše společnost bude chráněna s ohledem na vývoj bezpečnostních hrozeb. Náš audit kybernetické bezpečnosti vám poskytne důležitou analýzu vašeho IT prostředí a umožní posílit vaši obranu proti kybernetickým útokům.  

 

Kontaktujte naše specialisty na bezpečnost – rádi vám poradíme.  

 

 

 

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.