Sdílejte:

Nová metodika pro provoz kamerových systémů

Novinky z oblasti GDPR

Publikováno: 26. 03. 2024

Kamerový dohled je běžnou součástí bezpečnostní infrastruktury firem, které řeší ochranu svých zaměstnanců i zabezpečení svého majetku. Dosavadní navigace v legislativě, týkající se kamerových systémů, byla velmi složitá, a proto Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil novou metodiku, podle které mohou provozovatelé kamerového systému zajistit plnění požadavků ÚOOÚ.Od nynějška není zajištění ochrany osobních údajů labyrintem nejasností, ale řešení je jasně definováno konkrétními postupy. 

Modern,Cctv,Camera,On,A,Wall.,A,Blurred,Background,With

Metodika obsahuje technická a organizační opatření informující, jak dosáhnout toho, aby při navrhování, zřizování a provozování kamerových systémů bylo vše v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy. Metodika doporučuje, jak postupovat při instalaci a provozu kamerových systémů, s ohledem na ochranu osobních údajů, včetně dodržování dalších právních předpisů, např. Zákoníku práce.

Článek_kamerové_systémy_metodika

Dále se metodika zabývá klasifikací kamerových systémů podle míry porušení práv a zájmů subjektů údajů. Zde jsou specifikovány 4 třídy kamerových záznamů dle jejich „invazivnosti“. Tato čtyřbodová stupnice uvádí jako nejmírnější třídu 1, do které spadají kamery v online režimu, monitorující prostory, kde se osoby nacházejí jen velmi zřídka. Na opačné straně škály zásahu do práv osob, nacházejících se v záběru kamer, jsou pak záběry z citlivých prostor, jako jsou riziková pracoviště úřadů, kamerové záznamy zpracovávající biometrické údaje nebo záznamy se zvukovou stopou. Ty jsou označeny třídou 4. Z určení, do jaké třídy kamerový záznam spadá, se pak vyvozují povinná nebo doporučená technická a organizační opatření. 

Autoři metodiky předkládají obsáhlý seznam dokumentace, který je třeba ke kamerovému systému vést. Kromě stanovení právního důvodu pro provozování kamerového systému zahrnuje seznam například provedení balančního testu, interní směrnice pro zaměstnance a závazných pokynů pro servisní organizace spravující kamerový systém. Platí zásada, že osoby pohybující se v záběru kamer by měly být předem a dostatečně informovány o existenci kamerového systému. Informace by měly být zpřístupněny nejprve prostřednictvím informační cedulky s piktogramem, jejíž písmo by mělo být dobře čitelné i z odstupu 2 metrů. Komplexnější informace by pak měly být dostupné na formuláři, který bude předložen na vyžádání.   

Metodika je prezentována jako doporučení, jak splnit povinnosti dané GDPR, a zdůrazňuje, že kamerový systém by měl co nejméně zasahovat do práv a svobod subjektů údajů. Doba uchování záznamů by měla být omezena na nutné minimum s možností prodloužení v případě nepřítomnosti oprávněné osoby. 

Kamerové_systémy_metodika_varování

Závěr

Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů představuje důležitý krok k lepšímu pochopení a aplikaci pravidel ochrany dat v kontextu kamerového monitoringu. Poskytuje potřebné informace, jak zajistit soulad s ochranou osobních údajů a současně dodržovat příslušné právní normy. Je důležité, aby se provozovatelé a správci kamerových systémů s touto metodikou seznámili a uplatňovali její zásady v každodenní praxi. 

 

Zajistěte si soulad s GDPR a zabezpečte svou firmu optimálním   kamerovým systémem – jsme tu, abychom vám s tím pomohli, kontaktujte nás zde. 

Starší příspěvky:

úvod Kybernetické útoky, úniky dat a sofistikované hacky jsou dnes na denním pořádku. Pro firmy, které chtějí chránit svá digitální aktiva

úvod Microsoft opět nastavil nový standard a nedávno představil průlomovou kategorii počítačů podporovaných umělou inteligencí – Copilot+ PCs. Tato nová technologie

úvod Bezpečnostní audit je nepostradatelným nástrojem pro ochranu informačních systémů a infrastruktury každé firmy. Tento proces zahrnuje důkladné hodnocení všech aspektů

Nová metodika pro provoz kamerových systémů

Kamerový dohled je běžnou součástí bezpečnostní infrastruktury firem, které řeší ochranu svých zaměstnanců i zabezpečení svého majetku. Dosavadní navigace v legislativě, týkající se kamerových systémů, byla velmi složitá, a proto Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil novou metodiku, podle které mohou provozovatelé kamerového systému zajistit plnění požadavků ÚOOÚ.Od nynějška není zajištění ochrany osobních údajů labyrintem nejasností, ale řešení je jasně definováno konkrétními postupy. 

Modern,Cctv,Camera,On,A,Wall.,A,Blurred,Background,With

Metodika obsahuje technická a organizační opatření informující, jak dosáhnout toho, aby při navrhování, zřizování a provozování kamerových systémů bylo vše v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy. Metodika doporučuje, jak postupovat při instalaci a provozu kamerových systémů, s ohledem na ochranu osobních údajů, včetně dodržování dalších právních předpisů, např. Zákoníku práce.

Článek_kamerové_systémy_metodika

Dále se metodika zabývá klasifikací kamerových systémů podle míry porušení práv a zájmů subjektů údajů. Zde jsou specifikovány 4 třídy kamerových záznamů dle jejich „invazivnosti“. Tato čtyřbodová stupnice uvádí jako nejmírnější třídu 1, do které spadají kamery v online režimu, monitorující prostory, kde se osoby nacházejí jen velmi zřídka. Na opačné straně škály zásahu do práv osob, nacházejících se v záběru kamer, jsou pak záběry z citlivých prostor, jako jsou riziková pracoviště úřadů, kamerové záznamy zpracovávající biometrické údaje nebo záznamy se zvukovou stopou. Ty jsou označeny třídou 4. Z určení, do jaké třídy kamerový záznam spadá, se pak vyvozují povinná nebo doporučená technická a organizační opatření. 

Autoři metodiky předkládají obsáhlý seznam dokumentace, který je třeba ke kamerovému systému vést. Kromě stanovení právního důvodu pro provozování kamerového systému zahrnuje seznam například provedení balančního testu, interní směrnice pro zaměstnance a závazných pokynů pro servisní organizace spravující kamerový systém. Platí zásada, že osoby pohybující se v záběru kamer by měly být předem a dostatečně informovány o existenci kamerového systému. Informace by měly být zpřístupněny nejprve prostřednictvím informační cedulky s piktogramem, jejíž písmo by mělo být dobře čitelné i z odstupu 2 metrů. Komplexnější informace by pak měly být dostupné na formuláři, který bude předložen na vyžádání.   

Metodika je prezentována jako doporučení, jak splnit povinnosti dané GDPR, a zdůrazňuje, že kamerový systém by měl co nejméně zasahovat do práv a svobod subjektů údajů. Doba uchování záznamů by měla být omezena na nutné minimum s možností prodloužení v případě nepřítomnosti oprávněné osoby. 

Kamerové_systémy_metodika_varování

Závěr

Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů představuje důležitý krok k lepšímu pochopení a aplikaci pravidel ochrany dat v kontextu kamerového monitoringu. Poskytuje potřebné informace, jak zajistit soulad s ochranou osobních údajů a současně dodržovat příslušné právní normy. Je důležité, aby se provozovatelé a správci kamerových systémů s touto metodikou seznámili a uplatňovali její zásady v každodenní praxi. 

 

Zajistěte si soulad s GDPR a zabezpečte svou firmu optimálním   kamerovým systémem – jsme tu, abychom vám s tím pomohli, kontaktujte nás zde. 

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.