Sdílejte:

Výzvy a příležitosti v kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky

Novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti

Publikováno: 29. 05. 2024
Vector,Illustration,Of,A,Man,Opening,A,Giant,Book,,Education,

úvod

Kybernetická bezpečnost se stává stále diskutovanějším tématem. Malé a střední podniky (MSP) čelí často výzvám v oblasti ochrany svých digitálních aktiv a dat. V tomto článku se zaměříme na tyto výzvy a nabídneme doporučení a osvědčené postupy pro zlepšení jejich kybernetického postavení. V praxi se při jednání s MSP nejčastěji setkáváme s těmito problémy: 

 1.  Omezené finanční prostředky: MSP mají obvykle menší rozpočty na kybernetickou bezpečnost ve srovnání s velkými korporacemi, často nemají dostatek finančních a lidských zdrojů na to, aby si mohly dovolit bezpečnostní řešení, nebo zaměstnat odborníky na kybernetickou bezpečnost. 
 2.  Nedostatečné podvědomí o hrozbách: MPS jsou často málo informovány o aktuálních hrozbách a zranitelnostech, často se v menších a středních podnicích nekonají pravidelná školení a vzdělávání zaměstnanců a tím dochází k tomu, že často sami pracovníci firmy si nejsou vědomi toho, že mohou vystavit firmu většímu riziku.
 3.  Zranitelná technologie: MSP často používají zastaralé nebo nezabezpečené technologie, které jsou snadným cílem pro útočníky, stává se, že podniky využívají již ukončené licence, ke kterým už nejsou vydávány aktualizace a tím se vystavují riziku vzniku kybernetického útoku.
 4.  Nedostatečná záloha a obnova dat: MSP mohou být zranitelné v případě ztráty dat, pokud nemají dostatečné zálohovací mechanismy a postupy obnovy dat, často používají zastaralá, jednoduchá a obyčejná hesla, která se pravidelně nemění a tím se stávají jednodušším terčem pro potencionální kybernetické útoky.

doporučení od arionu

Posuzování kybernetické bezpečnosti má být nezávislé na provozu a správě informačních technologií a jsou zde zcela zásadní zkušenosti manažera kybernetické bezpečnosti.

 • Doporučujeme investovat do základních bezpečnostních opatření, jako jsou firewall, antivirové programy a pravidelné zálohování dat. Využívání cloudových služeb může také pomoci snížit náklady na infrastrukturu.
 • Doporučujeme vzdělávat zaměstnance o základech kybernetické bezpečnosti a zvažovat outsourcing bezpečnostních služeb třetím stranám, které mají odborné znalosti, pravidelně aktualizovat bezpečnostní opatření a politiky.
 • Doporučujeme pravidelně zálohovat důležitá data a provádět testy obnovy dat, pravidelně aktualizovat software a firmware.
 • Doporučujeme implementovat silná hesla a autentizační mechanismy, nastavit si organizační opatření pro změnu a pravidelnou aktualizaci hesel.
 • Doporučujeme používat šifrování dat při přenosu a uložení a vytvořit a pravidelně aktualizovat bezpečnostní politiky a postupy.
 • Doporučujeme provádět pravidelné auditování a testování bezpečnostních opatření ať už interně, nebo za pomocí externí společnosti.
Man,Using,Laptop,Computer,Accessing,Applications,Or,Login,Internet,Network

Závěr

Zlepšení kybernetické bezpečnosti by mělo být pro MSP prioritou, aby ochránily své obchodní operace a data před stále sofistikovanějšími kybernetickými hrozbami. S vhodnými investicemi do bezpečnostních opatření a osvědčenými postupy mohou MSP minimalizovat rizika a zvýšit důvěru svých zákazníků a obchodních partnerů. 

Závěrem lze říci, že bezpečnostní opatření, která jsou klíčová pro ochranu podnikových aktiv a dat, často nepředstavují vysoké finanční náklady. Naopak, mnohdy se ukazuje, že implementace těchto opatření není pouze finančně dostupná, ale také relativně nenáročná časově. Existuje celá řada opatření, jako je pravidelná aktualizace softwaru a firewallů, využití silných hesel a autentizačních mechanismů nebo školení zaměstnanců v prevenci sociálního inženýrství, která mohou být implementována s minimálním dopadem na rozpočet a časové zdroje podniku. Tyto investice do základních bezpečnostních opatření mohou v dlouhodobém horizontu podstatně snížit riziko kybernetických útoků a ztráty dat, a to za relativně malou investici. 

Pokud máte zájem o konzultace nebo se chcete dozvědět více informací, neváhejte se na nás obrátit. Rádi odpovíme na vaše dotazy,. kontaktovat nás můžete zde.

Starší příspěvky:

ÚVOD Od chvíle, kdy bylo na konci roku 2022 představeno generativní AI, získala většina z nás základní pochopení této technologie. Mnozí

Aplikace jako hrozba Sociální sítě se staly neoddělitelnou součástí každodenního života, přinášejíc nejen možnost propojení s ostatními lidmi, ale i řadu potenciálních

Úvod Nevíte, zda vaše firma splňuje všechny zákonné požadavky na ochranu dat, nebo se bojíte, že vaše data v podobě

Výzvy a příležitosti v kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky

Vector,Illustration,Of,A,Man,Opening,A,Giant,Book,,Education,

úvod

Kybernetická bezpečnost se stává stále diskutovanějším tématem. Malé a střední podniky (MSP) čelí často výzvám v oblasti ochrany svých digitálních aktiv a dat. V tomto článku se zaměříme na tyto výzvy a nabídneme doporučení a osvědčené postupy pro zlepšení jejich kybernetického postavení. V praxi se při jednání s MSP nejčastěji setkáváme s těmito problémy: 

 1.  Omezené finanční prostředky: MSP mají obvykle menší rozpočty na kybernetickou bezpečnost ve srovnání s velkými korporacemi, často nemají dostatek finančních a lidských zdrojů na to, aby si mohly dovolit bezpečnostní řešení, nebo zaměstnat odborníky na kybernetickou bezpečnost. 
 2.  Nedostatečné podvědomí o hrozbách: MPS jsou často málo informovány o aktuálních hrozbách a zranitelnostech, často se v menších a středních podnicích nekonají pravidelná školení a vzdělávání zaměstnanců a tím dochází k tomu, že často sami pracovníci firmy si nejsou vědomi toho, že mohou vystavit firmu většímu riziku.
 3.  Zranitelná technologie: MSP často používají zastaralé nebo nezabezpečené technologie, které jsou snadným cílem pro útočníky, stává se, že podniky využívají již ukončené licence, ke kterým už nejsou vydávány aktualizace a tím se vystavují riziku vzniku kybernetického útoku.
 4.  Nedostatečná záloha a obnova dat: MSP mohou být zranitelné v případě ztráty dat, pokud nemají dostatečné zálohovací mechanismy a postupy obnovy dat, často používají zastaralá, jednoduchá a obyčejná hesla, která se pravidelně nemění a tím se stávají jednodušším terčem pro potencionální kybernetické útoky.

doporučení od arionu

Posuzování kybernetické bezpečnosti má být nezávislé na provozu a správě informačních technologií a jsou zde zcela zásadní zkušenosti manažera kybernetické bezpečnosti.

 • Doporučujeme investovat do základních bezpečnostních opatření, jako jsou firewall, antivirové programy a pravidelné zálohování dat. Využívání cloudových služeb může také pomoci snížit náklady na infrastrukturu.
 • Doporučujeme vzdělávat zaměstnance o základech kybernetické bezpečnosti a zvažovat outsourcing bezpečnostních služeb třetím stranám, které mají odborné znalosti, pravidelně aktualizovat bezpečnostní opatření a politiky.
 • Doporučujeme pravidelně zálohovat důležitá data a provádět testy obnovy dat, pravidelně aktualizovat software a firmware.
 • Doporučujeme implementovat silná hesla a autentizační mechanismy, nastavit si organizační opatření pro změnu a pravidelnou aktualizaci hesel.
 • Doporučujeme používat šifrování dat při přenosu a uložení a vytvořit a pravidelně aktualizovat bezpečnostní politiky a postupy.
 • Doporučujeme provádět pravidelné auditování a testování bezpečnostních opatření ať už interně, nebo za pomocí externí společnosti.
Man,Using,Laptop,Computer,Accessing,Applications,Or,Login,Internet,Network

Závěr

Zlepšení kybernetické bezpečnosti by mělo být pro MSP prioritou, aby ochránily své obchodní operace a data před stále sofistikovanějšími kybernetickými hrozbami. S vhodnými investicemi do bezpečnostních opatření a osvědčenými postupy mohou MSP minimalizovat rizika a zvýšit důvěru svých zákazníků a obchodních partnerů. 

Závěrem lze říci, že bezpečnostní opatření, která jsou klíčová pro ochranu podnikových aktiv a dat, často nepředstavují vysoké finanční náklady. Naopak, mnohdy se ukazuje, že implementace těchto opatření není pouze finančně dostupná, ale také relativně nenáročná časově. Existuje celá řada opatření, jako je pravidelná aktualizace softwaru a firewallů, využití silných hesel a autentizačních mechanismů nebo školení zaměstnanců v prevenci sociálního inženýrství, která mohou být implementována s minimálním dopadem na rozpočet a časové zdroje podniku. Tyto investice do základních bezpečnostních opatření mohou v dlouhodobém horizontu podstatně snížit riziko kybernetických útoků a ztráty dat, a to za relativně malou investici. 

Pokud máte zájem o konzultace nebo se chcete dozvědět více informací, neváhejte se na nás obrátit. Rádi odpovíme na vaše dotazy,. kontaktovat nás můžete zde.

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.