Sdílejte:

Ochrana dat pomocí kategorizace a šifrování

Microsoft Sensitivity Labels

Publikováno: 29. 05. 2024
Business,And,Security,Concept.,On,The,Reports,There,Is,A

Úvod

Nevíte, zda vaše firma splňuje všechny zákonné požadavky na ochranu dat, nebo se bojíte, že vaše data v podobě obchodních informací či osobních údajů mohou padnout do nesprávných rukou?

Jedním z efektivních řešení pro velké korporace i malé firmy, které ochrání citlivá data před neoprávněným přístupem na úrovni souboru a zajistí také soulad s legislativními předpisy, je Microsoft Sensitivity Labels. Tento nástroj je součástí Microsoft Purview – komplexní sady nástrojů a služeb zaměřených na správu, ochranu a řízení dat. Tato platforma kombinuje dřívější službu Azure Purview a Microsoft 365 compliance řešení do jednoho integrovaného systému, který napomáhá firmám efektivně řídit a chránit svá data v rámci celé společnosti.

 

 

 

Co je Microsoft Sensitivity Labels v praxi?

Microsoft Sensitivity Labels je nástroj umožňující organizacím klasifikovat neboli štítkovat a zabezpečit citlivá data pomocí šifrování na úrovni souboru. Tyto štítky fungují jako digitální razítka připojená k obsahu. Štítek je vždy navázán na soubor, bez ohledu na jeho umístění nebo sdílení, a umožňuje vynucovat firemní politiku ochrany dat. Microsoft Sensitivity Labels se snadno integrují do běžných pracovních postupů zaměstnanců, aniž by omezovaly jejich produktivitu nebo schopnost spolupracovat.

klíčové přínosy z pohledu arionu

1. Ochrana citlivých dat

Microsoft Sensitivity Labels umožňují klasifikovat a chránit citlivé informace pomocí štítků, které mohou definovat úroveň citlivosti (např. Veřejné, Interní, Důvěrné, Přísně tajné) a zároveň aplikovat bezpečnostní opatření. Šifrování zajistí, že data jsou chráněna jak při přenosu, tak při ukládání, a pouze oprávnění uživatelé k nim mají přístup. Selektivní šifrování umožňuje administrátorům kdykoliv odebrat oprávnění k datům, což je užitečné při sdílení dat mimo firmu nebo pro případ neoprávněného přístupu.

2. Automatická klasifikace

Automatická klasifikace šetří čas a Microsoft dokáže automaticky rozpoznat citlivý obsah na základě předdefinovaných pravidel a vzorců (např. čísla kreditních karet, osobní údaje) a aplikovat vhodné štítky a šifrování.

3. Řízení přístupu k souboru – Použití šifrování pro e-maily, pozvánky na schůzky a dokumenty zabraňuje neautorizovaným osobám přístup k těmto datům. Administrátoři mohou nastavit, kteří uživatelé nebo skupiny mají oprávnění provádět určité akce a po jakou dobu.

4. Integrace s Microsoft 365 – Microsoft Sensitivity Labels nabízí bezproblémovou integraci s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a Outlook. To umožňuje snadnou implementaci ochranných opatření přímo v rámci těchto pracovních nástrojů, a to bez složitého nastavování.

5. Monitoring a audit – Součástí Microsoft Sensitivity Labels je také monitoring a audit, což umožňuje sledovat, jak jsou citlivá data používána a chráněna.

právní důvody pro implementaci Microsoft Sensitivity Labels

Kromě technologických a bezpečnostních přínosů je důležité znovu připomenout také právní a regulační důvody, proč je implementace Microsoft Sensitivity Labels důležitá. Splnění legislativních požadavků na ochranu dat je klíčovou součástí každého firemního bezpečnostního plánu. Tyto právní důvody pak představuje: 

Law,Concept.,Lawyer,Workplace,With,Laptop,And,Scales,Of,Justice
  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které se vztahuje na všechny členské státy EU, včetně České republiky. GDPR ukládá povinnost chránit osobní údaje a zavádět vhodná technická a organizační opatření, což zahrnuje i šifrování. Konkrétně článek 32 GDPR zdůrazňuje potřebu šifrování osobních údajů jako jednoho z opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

  • Doporučení a standardy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

NÚKIB vydává různé doporučení a standardy pro zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice. Tato doporučení často zahrnují implementaci šifrování a dalších bezpečnostních opatření k ochraně citlivých dat.

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB)

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, upravuje povinnosti organizací v oblasti ochrany kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Tento zákon stanovuje povinnosti pro poskytovatele služeb a správce informačních systémů, aby implementovali bezpečnostní opatření, která mohou zahrnovat šifrování a klasifikaci citlivosti dat.

  • Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Zákon č. 412/2005 Sb. stanoví pravidla pro ochranu utajovaných informací, včetně požadavků na zabezpečení informací pomocí šifrování. Tento zákon je relevantní zejména pro státní instituce a organizace, které pracují s utajovanými informacemi.

  • Zákon o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, upravuje správu a ochranu archiválií a dokumentů. Tento zákon může vyžadovat, aby organizace implementovaly vhodná bezpečnostní opatření, včetně šifrování, pro ochranu citlivých dokumentů.

závěr

Microsoft Sensitivity Labels je moderní řešení pro ochranu vašich dat, které kombinuje flexibilitu a vysokou úroveň bezpečnosti. Tento nástroj pomáhá firmám optimalizovat bezpečnostní opatření, chránit citlivé informace a splnit legislativní požadavky. Nasazením Microsoft Sensitivity Labels zajistíte optimální ochranu při sdílení vašich dat. Pro více informací nás kontaktujte zde.

Starší příspěvky:

ÚVOD Od chvíle, kdy bylo na konci roku 2022 představeno generativní AI, získala většina z nás základní pochopení této technologie. Mnozí

Aplikace jako hrozba Sociální sítě se staly neoddělitelnou součástí každodenního života, přinášejíc nejen možnost propojení s ostatními lidmi, ale i řadu potenciálních

úvod Kybernetická bezpečnost se stává stále diskutovanějším tématem. Malé a střední podniky (MSP) čelí často výzvám v oblasti ochrany svých digitálních aktiv

Ochrana dat pomocí kategorizace a šifrování

Business,And,Security,Concept.,On,The,Reports,There,Is,A

Úvod

Nevíte, zda vaše firma splňuje všechny zákonné požadavky na ochranu dat, nebo se bojíte, že vaše data v podobě obchodních informací či osobních údajů mohou padnout do nesprávných rukou?

Jedním z efektivních řešení pro velké korporace i malé firmy, které ochrání citlivá data před neoprávněným přístupem na úrovni souboru a zajistí také soulad s legislativními předpisy, je Microsoft Sensitivity Labels. Tento nástroj je součástí Microsoft Purview – komplexní sady nástrojů a služeb zaměřených na správu, ochranu a řízení dat. Tato platforma kombinuje dřívější službu Azure Purview a Microsoft 365 compliance řešení do jednoho integrovaného systému, který napomáhá firmám efektivně řídit a chránit svá data v rámci celé společnosti.

 

 

 

Co je Microsoft Sensitivity Labels v praxi?

Microsoft Sensitivity Labels je nástroj umožňující organizacím klasifikovat neboli štítkovat a zabezpečit citlivá data pomocí šifrování na úrovni souboru. Tyto štítky fungují jako digitální razítka připojená k obsahu. Štítek je vždy navázán na soubor, bez ohledu na jeho umístění nebo sdílení, a umožňuje vynucovat firemní politiku ochrany dat. Microsoft Sensitivity Labels se snadno integrují do běžných pracovních postupů zaměstnanců, aniž by omezovaly jejich produktivitu nebo schopnost spolupracovat.

klíčové přínosy z pohledu arionu

1. Ochrana citlivých dat

Microsoft Sensitivity Labels umožňují klasifikovat a chránit citlivé informace pomocí štítků, které mohou definovat úroveň citlivosti (např. Veřejné, Interní, Důvěrné, Přísně tajné) a zároveň aplikovat bezpečnostní opatření. Šifrování zajistí, že data jsou chráněna jak při přenosu, tak při ukládání, a pouze oprávnění uživatelé k nim mají přístup. Selektivní šifrování umožňuje administrátorům kdykoliv odebrat oprávnění k datům, což je užitečné při sdílení dat mimo firmu nebo pro případ neoprávněného přístupu.

2. Automatická klasifikace

Automatická klasifikace šetří čas a Microsoft dokáže automaticky rozpoznat citlivý obsah na základě předdefinovaných pravidel a vzorců (např. čísla kreditních karet, osobní údaje) a aplikovat vhodné štítky a šifrování.

3. Řízení přístupu k souboru – Použití šifrování pro e-maily, pozvánky na schůzky a dokumenty zabraňuje neautorizovaným osobám přístup k těmto datům. Administrátoři mohou nastavit, kteří uživatelé nebo skupiny mají oprávnění provádět určité akce a po jakou dobu.

4. Integrace s Microsoft 365 – Microsoft Sensitivity Labels nabízí bezproblémovou integraci s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a Outlook. To umožňuje snadnou implementaci ochranných opatření přímo v rámci těchto pracovních nástrojů, a to bez složitého nastavování.

5. Monitoring a audit – Součástí Microsoft Sensitivity Labels je také monitoring a audit, což umožňuje sledovat, jak jsou citlivá data používána a chráněna.

právní důvody pro implementaci Microsoft Sensitivity Labels

Kromě technologických a bezpečnostních přínosů je důležité znovu připomenout také právní a regulační důvody, proč je implementace Microsoft Sensitivity Labels důležitá. Splnění legislativních požadavků na ochranu dat je klíčovou součástí každého firemního bezpečnostního plánu. Tyto právní důvody pak představuje: 

Law,Concept.,Lawyer,Workplace,With,Laptop,And,Scales,Of,Justice
  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které se vztahuje na všechny členské státy EU, včetně České republiky. GDPR ukládá povinnost chránit osobní údaje a zavádět vhodná technická a organizační opatření, což zahrnuje i šifrování. Konkrétně článek 32 GDPR zdůrazňuje potřebu šifrování osobních údajů jako jednoho z opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

  • Doporučení a standardy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

NÚKIB vydává různé doporučení a standardy pro zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice. Tato doporučení často zahrnují implementaci šifrování a dalších bezpečnostních opatření k ochraně citlivých dat.

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB)

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, upravuje povinnosti organizací v oblasti ochrany kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Tento zákon stanovuje povinnosti pro poskytovatele služeb a správce informačních systémů, aby implementovali bezpečnostní opatření, která mohou zahrnovat šifrování a klasifikaci citlivosti dat.

  • Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Zákon č. 412/2005 Sb. stanoví pravidla pro ochranu utajovaných informací, včetně požadavků na zabezpečení informací pomocí šifrování. Tento zákon je relevantní zejména pro státní instituce a organizace, které pracují s utajovanými informacemi.

  • Zákon o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, upravuje správu a ochranu archiválií a dokumentů. Tento zákon může vyžadovat, aby organizace implementovaly vhodná bezpečnostní opatření, včetně šifrování, pro ochranu citlivých dokumentů.

závěr

Microsoft Sensitivity Labels je moderní řešení pro ochranu vašich dat, které kombinuje flexibilitu a vysokou úroveň bezpečnosti. Tento nástroj pomáhá firmám optimalizovat bezpečnostní opatření, chránit citlivé informace a splnit legislativní požadavky. Nasazením Microsoft Sensitivity Labels zajistíte optimální ochranu při sdílení vašich dat. Pro více informací nás kontaktujte zde.

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.