Sdílejte:

Důležité upozornění pro provozovatele webů

Úprava režimu souhlasu

Publikováno: 15. 03. 2024

Novinka v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách

6. března 2024 došlo ke změně v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách. Úprava dopadá na celou Evropskou unii, Lichtenštejnsko, Norsko a Island. Tato změna se týká režimu souhlasu na webových stránkách, kdy tento režim souhlasu upravuje způsob, jakým služba Google shromažďuje údaje uživatelů na základě jejich preferencí souhlasu. 

Proč ke změně došlo?

Evropská unie zavedla nové nařízení Digital Markets Act (DMA), které vyžaduje od společností jako Google a Meta a dalších, aby přijaly spoluodpovědnost za způsob shromažďování souhlasů, což vedlo k vytvoření Consent Mode 2.0. 

shutterstock_2185827563-scaled.jpg
shutterstock_2300881077-scaled.jpg

consent mode 2.0

Pokud plánujete dále využívat všechny funkce Google Analytics 4, Google Ads nebo Google Tag Manager, nezbyde vám nic jiného, než se změně přizpůsobit. Bez Consent Mode 2.0 nebudete schopni Google zasílat všechny potřebné informace a vaše data a statistiky nebudou úplné. Nebude vám fungovat remarketing nebo modelování konverzí. 

Integrace režimu souhlasu Google na vaše webové stránky není nijak složitá a umožní vám lépe řídit souhlas uživatelů s používáním jejich osobních údajů a současně vám pomůže dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.  

A jak se celá změna projeví v praxi?

V praxi to znamená že, musíte například společnosti Google udělit souhlas s tím, aby používala a propojovala vaše data z různých služeb (např. Google Analytics 4, Google Ads, Youtube atd.) pro personalizaci obsahu, který vám nabízí. Tzn. pokud souhlas neudělíte, tak Google, Meta, Microsoft nebo další nesmí tato data dále propojovat a bude vám tedy nabízet méně personalizovaný a cílený obsah. Tímto způsobem pomáhá režim souhlasu chránit soukromí uživatelů a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů, včetně GDPR. 

Tato úprava se týká webů, které používají služby Google, Meta, Microsoft a další, ale vzhledem k jejich globálnímu působení, se tato změna týká velkého množství provozovatelů webových stránek.  

shutterstock_1674246778-1-scaled.jpg

V rámci nastavení nového režimu souhlasu máte možnost výběru ze dvou režimů: 

 • Basic Mode – základní režim, kdy o návštěvníkovi sbíráte buď veškeré, anebo žádné údaje.
 • Advanced Mode – pokročilejší režim, který vychází z nastavení cookies lišty, kde si návštěvník může vybrat, jaký sběr dat nastaví. Ať už kliknutím na různá tlačítka nebo navolením přepínače. Pokud nezískáte souhlas návštěvníka, sbírají se data alespoň anonymizovaně. 
business-7609076_1280.png

doporučení od arionu

 1. KROK: Režim souhlasu. Aktuálně je třeba se především rozhodnout, jaký režim nastavení zvolíte. Z našeho pohledu dává smysl spíše režim Advanced, který vám umožňuje alespoň sběr anonymizovaných dat. 

 1. KROK: Výběr technického řešení a nastavení. Nasazení provedených změn se pak provádí prostřednictvím: Google Tag Manager, manuální úpravou kódu nebo pomocí pluginů do redakčních systémů.

 1. KROK: Úprava cookie lišty. Bude potřeba, stejně jako doposud, podrobně popsat, co se bude dít se shromažďovanými údaji a s jakým účelem zpracování dává návštěvník souhlas. Důležité je, co nejdříve přidat do nastavení cookies nové souhlasy a současně provést úpravu i v informačních dokumentech.

V souhlasu s cookies musí být obsaženy tyto souhlasy, pokud jsou na webových stránkách využity: 

 • Souhlas uživatele s použitím dat v reklamních systémech (personalizovaný obsah reklam).
 • Souhlas uživatele s použitím dat pro personalizaci obsahu (i neplaceného).
 

Připomínáme, že je potřeba i nadále, v případě sběru osobních údajů, jako jsou telefonní čísla, jména či e-mailové adresy (např. kvůli newsletterové rozesílce), požádat o udělení souhlasu se zpracováním těchto údajů. 

závěr

 

V závěru lze říci, že změny v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách, vyplývající ze zavedení Digital Markets Act (DMA), jsou zásadní a mají dopad na způsob shromažďování osobních údajů uživatelů na internetu. Nový Consent Mode 2.0 představuje klíčovou součást těchto změn a klade na provozovatele webových stránek nové povinnosti a výzvy v oblasti získávání souhlasu uživatelů. Výhled do budoucnosti naznačuje, že ochrana osobních údajů a souhlas uživatelů budou i nadále předmětem legislativních změn. 

Starší příspěvky:

Copilot pro Dynamics 365

Copilot pro Dynamics 365 s sebou přináší příležitost, jak změnit nejen způsob naší práce, ale zejména způsob jak o práci jako takové

Nová metodika pro provoz kamerových systémů

Kamerový dohled je běžnou součástí bezpečnostní infrastruktury firem, které řeší ochranu svých zaměstnanců i zabezpečení svého majetku. Dosavadní navigace v legislativě, týkající

Důležité upozornění pro provozovatele webů

Novinka v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách 6. března 2024 došlo ke změně v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Důležité upozornění pro provozovatele webů

Novinka v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách

6. března 2024 došlo ke změně v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách. Úprava dopadá na celou Evropskou unii, Lichtenštejnsko, Norsko a Island. Tato změna se týká režimu souhlasu na webových stránkách, kdy tento režim souhlasu upravuje způsob, jakým služba Google shromažďuje údaje uživatelů na základě jejich preferencí souhlasu. 

Proč ke změně došlo?

Evropská unie zavedla nové nařízení Digital Markets Act (DMA), které vyžaduje od společností jako Google a Meta a dalších, aby přijaly spoluodpovědnost za způsob shromažďování souhlasů, což vedlo k vytvoření Consent Mode 2.0. 

shutterstock_2185827563-scaled.jpg
shutterstock_2300881077-scaled.jpg

consent mode 2.0

Pokud plánujete dále využívat všechny funkce Google Analytics 4, Google Ads nebo Google Tag Manager, nezbyde vám nic jiného, než se změně přizpůsobit. Bez Consent Mode 2.0 nebudete schopni Google zasílat všechny potřebné informace a vaše data a statistiky nebudou úplné. Nebude vám fungovat remarketing nebo modelování konverzí. 

Integrace režimu souhlasu Google na vaše webové stránky není nijak složitá a umožní vám lépe řídit souhlas uživatelů s používáním jejich osobních údajů a současně vám pomůže dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.  

A jak se celá změna projeví v praxi?

V praxi to znamená že, musíte například společnosti Google udělit souhlas s tím, aby používala a propojovala vaše data z různých služeb (např. Google Analytics 4, Google Ads, Youtube atd.) pro personalizaci obsahu, který vám nabízí. Tzn. pokud souhlas neudělíte, tak Google, Meta, Microsoft nebo další nesmí tato data dále propojovat a bude vám tedy nabízet méně personalizovaný a cílený obsah. Tímto způsobem pomáhá režim souhlasu chránit soukromí uživatelů a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů, včetně GDPR. 

Tato úprava se týká webů, které používají služby Google, Meta, Microsoft a další, ale vzhledem k jejich globálnímu působení, se tato změna týká velkého množství provozovatelů webových stránek.  

shutterstock_1674246778-1-scaled.jpg

V rámci nastavení nového režimu souhlasu máte možnost výběru ze dvou režimů: 

 • Basic Mode – základní režim, kdy o návštěvníkovi sbíráte buď veškeré, anebo žádné údaje.
 • Advanced Mode – pokročilejší režim, který vychází z nastavení cookies lišty, kde si návštěvník může vybrat, jaký sběr dat nastaví. Ať už kliknutím na různá tlačítka nebo navolením přepínače. Pokud nezískáte souhlas návštěvníka, sbírají se data alespoň anonymizovaně. 
business-7609076_1280.png

doporučení od arionu

 1. KROK: Režim souhlasu. Aktuálně je třeba se především rozhodnout, jaký režim nastavení zvolíte. Z našeho pohledu dává smysl spíše režim Advanced, který vám umožňuje alespoň sběr anonymizovaných dat. 

 1. KROK: Výběr technického řešení a nastavení. Nasazení provedených změn se pak provádí prostřednictvím: Google Tag Manager, manuální úpravou kódu nebo pomocí pluginů do redakčních systémů.

 1. KROK: Úprava cookie lišty. Bude potřeba, stejně jako doposud, podrobně popsat, co se bude dít se shromažďovanými údaji a s jakým účelem zpracování dává návštěvník souhlas. Důležité je, co nejdříve přidat do nastavení cookies nové souhlasy a současně provést úpravu i v informačních dokumentech.

V souhlasu s cookies musí být obsaženy tyto souhlasy, pokud jsou na webových stránkách využity: 

 • Souhlas uživatele s použitím dat v reklamních systémech (personalizovaný obsah reklam).
 • Souhlas uživatele s použitím dat pro personalizaci obsahu (i neplaceného).
 

Připomínáme, že je potřeba i nadále, v případě sběru osobních údajů, jako jsou telefonní čísla, jména či e-mailové adresy (např. kvůli newsletterové rozesílce), požádat o udělení souhlasu se zpracováním těchto údajů. 

závěr

 

V závěru lze říci, že změny v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách, vyplývající ze zavedení Digital Markets Act (DMA), jsou zásadní a mají dopad na způsob shromažďování osobních údajů uživatelů na internetu. Nový Consent Mode 2.0 představuje klíčovou součást těchto změn a klade na provozovatele webových stránek nové povinnosti a výzvy v oblasti získávání souhlasu uživatelů. Výhled do budoucnosti naznačuje, že ochrana osobních údajů a souhlas uživatelů budou i nadále předmětem legislativních změn. 

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.