Sdílejte:

Obce mají od nového roku i nové povinnosti.

Čeká je zveřejnění všech právních předpisů.

Publikováno: 13. 12. 2021
359831348-18

Změna zákona

Co nově sděluje Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů?

Mění se některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, zjistěte i vy, co je nového.

Od 1. ledna 2022 platí povinnost pro územně samosprávné celky zveřejňovat nové právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Krajské a obecní úřady mají nově povinnost postupně zadat nejen nově přijímané dokumenty, ale i dokumenty, které vstoupily v platnost před tímto datem. Zde byla přijata lhůta pro zveřejnění tři roky ode dne účinnosti tohoto zákona. Cílem této nové zákonné povinnosti je postupné vytvoření jednotného informačního systému. Ten bude obsahovat obecně závazné vyhlášky a nařízení přijatá ÚSC, usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, informace o počtech členů zastupitelstev či rozhodnutích Ústavního soudu týkajících se právních předpisů samospráv a také další dokumenty zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje a Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy

Veřejně přístupná informační databáze bude vedena Ministerstvem vnitra. Ministerstvo kromě školení připravilo i videomanuál. Předpisy, které nebudou zveřejněné v této sbírce, nebudou platné. Veřejnost by zde měla najít i nařízení vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, nařízení Krajské hygienické stanice a nařízení Státní veterinární správy České republiky o mimořádných veterinárních opatřeních.

Další užitečné odkazy

Vklad nové obecně závazné vyhlášky naleznete zde: Formulář – vyhlášení OZV

S videomanuálem MVČR se můžete seznámit tady: https://www.youtube.com/watch?v=buns5HLHA18

Zde naleznete také detailnější informace vyhlášené MVČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx

Mění se některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, zjistěte i vy, co je nového. 

Od 1. ledna 2022 platí povinnost pro územně samosprávné celky zveřejňovat nové právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Krajské a obecní úřady mají nově povinnost postupně zadat nejen nově přijímané dokumenty, ale i dokumenty, které vstoupily v platnost před tímto datem. Zde byla přijata lhůta pro zveřejnění tři roky ode dne účinnosti tohoto zákona. Cílem této nové zákonné povinnosti je postupné vytvoření jednotného informačního systému. Ten bude obsahovat obecně závazné vyhlášky a nařízení přijatá ÚSC, usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, informace o počtech členů zastupitelstev či rozhodnutích Ústavního soudu týkajících se právních předpisů samospráv a také další dokumenty zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje a Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy.

Veřejně přístupná informační databáze bude vedena Ministerstvem vnitra. Ministerstvo kromě školení připravilo i videomanuálPředpisy, které nebudou zveřejněné v této sbírce, nebudou platné. Veřejnost by zde měla najít i nařízení vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, nařízení Krajské hygienické stanice a nařízení Státní veterinární správy České republiky o mimořádných veterinárních opatřeních.​​​​​​​

Další užitečné odkazy

Vklad nové obecně závazné vyhlášky naleznete zde: Formulář – vyhlášení OZV

S videomanuálem MVČR se můžete seznámit tady: https://www.youtube.com/watch?v=buns5HLHA18

Zde naleznete také detailnější informace vyhlášené MVČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx​​​​​​​​​​​​​​

Starší příspěvky:

Copilot pro Dynamics 365

Copilot pro Dynamics 365 s sebou přináší příležitost, jak změnit nejen způsob naší práce, ale zejména způsob jak o práci jako takové

Nová metodika pro provoz kamerových systémů

Kamerový dohled je běžnou součástí bezpečnostní infrastruktury firem, které řeší ochranu svých zaměstnanců i zabezpečení svého majetku. Dosavadní navigace v legislativě, týkající

Důležité upozornění pro provozovatele webů

Novinka v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách 6. března 2024 došlo ke změně v oblasti ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Obce mají od nového roku i nové povinnosti.

359831348-18

Změna zákona

Co nově sděluje Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů?

Mění se některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, zjistěte i vy, co je nového.

Od 1. ledna 2022 platí povinnost pro územně samosprávné celky zveřejňovat nové právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Krajské a obecní úřady mají nově povinnost postupně zadat nejen nově přijímané dokumenty, ale i dokumenty, které vstoupily v platnost před tímto datem. Zde byla přijata lhůta pro zveřejnění tři roky ode dne účinnosti tohoto zákona. Cílem této nové zákonné povinnosti je postupné vytvoření jednotného informačního systému. Ten bude obsahovat obecně závazné vyhlášky a nařízení přijatá ÚSC, usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, informace o počtech členů zastupitelstev či rozhodnutích Ústavního soudu týkajících se právních předpisů samospráv a také další dokumenty zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje a Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy

Veřejně přístupná informační databáze bude vedena Ministerstvem vnitra. Ministerstvo kromě školení připravilo i videomanuál. Předpisy, které nebudou zveřejněné v této sbírce, nebudou platné. Veřejnost by zde měla najít i nařízení vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, nařízení Krajské hygienické stanice a nařízení Státní veterinární správy České republiky o mimořádných veterinárních opatřeních.

Další užitečné odkazy

Vklad nové obecně závazné vyhlášky naleznete zde: Formulář – vyhlášení OZV

S videomanuálem MVČR se můžete seznámit tady: https://www.youtube.com/watch?v=buns5HLHA18

Zde naleznete také detailnější informace vyhlášené MVČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx

Mění se některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, zjistěte i vy, co je nového. 

Od 1. ledna 2022 platí povinnost pro územně samosprávné celky zveřejňovat nové právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Krajské a obecní úřady mají nově povinnost postupně zadat nejen nově přijímané dokumenty, ale i dokumenty, které vstoupily v platnost před tímto datem. Zde byla přijata lhůta pro zveřejnění tři roky ode dne účinnosti tohoto zákona. Cílem této nové zákonné povinnosti je postupné vytvoření jednotného informačního systému. Ten bude obsahovat obecně závazné vyhlášky a nařízení přijatá ÚSC, usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, informace o počtech členů zastupitelstev či rozhodnutích Ústavního soudu týkajících se právních předpisů samospráv a také další dokumenty zveřejňované ve Věstníku právních předpisů kraje a Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy.

Veřejně přístupná informační databáze bude vedena Ministerstvem vnitra. Ministerstvo kromě školení připravilo i videomanuálPředpisy, které nebudou zveřejněné v této sbírce, nebudou platné. Veřejnost by zde měla najít i nařízení vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, nařízení Krajské hygienické stanice a nařízení Státní veterinární správy České republiky o mimořádných veterinárních opatřeních.​​​​​​​

Další užitečné odkazy

Vklad nové obecně závazné vyhlášky naleznete zde: Formulář – vyhlášení OZV

S videomanuálem MVČR se můžete seznámit tady: https://www.youtube.com/watch?v=buns5HLHA18

Zde naleznete také detailnější informace vyhlášené MVČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx​​​​​​​​​​​​​​

Sdílet aktualitu:

Nezmeškejte novinky

Neodkládejte řešení technologických problémů.
Spojte se se zkušeným partnerem, který je vyřeší za vás.