Bezpečnost IT

Správa a bezpečnost IT pro vaše potřeby

Stačí chvilka nepozornosti zaměstnanců, špatně vedená dokumentace nebo poruchový server a veškerá vaše firemní data a procesy mohou být výrazně ohrožena. V dnešní době je bezpečnost IT infrastruktury zcela zásadní, a proto vám v rámci jejího zajištění nabízíme veškerá procesní, organizační i technická řešení.

Organizační opatření

Ověříme bezpečnostní opatření organizační povahy a poskytneme vám adekvátní řešení pro vaši organizaci včetně dokumentace.

Procesní opatření

Zavedeme systémy opatření v reakci na bezpečnostní stav vaší firemní IT infrastruktury a pomůžeme nastavit ochranné procesy.

Technická opatření

Prověříme veškerá technická opatření a posoudíme bezpečnost ve všech IT oblastech, ať už jde o servery, aktivní prvky či klientský hardware.

Správná konfigurace

Zabezpečíme adekvátní konfiguraci vaší IT infrastruktury napříč firmou tak, abyste aktivně předcházeli možným bezpečnostním rizikům.

Školení bezpečnosti

Proškolíme vás i vaše zaměstnance v rámci bezpečnostních standardů a politik v oblasti IT, její správy nebo třeba vzdáleného připojování.

Posouzení bezpečnosti

Stanovíme základní i pokročilou úroveň bezpečnostních opatření a detekujeme veškeré bezpečnostní hrozby aktuálního stavu.

Monitoring

Pro včasnou reakci nastavíme systémové prvky monitoringu vaší IT infrastruktury, abyste se vyvarovali napadení ransomwarem nebo phishingu.

SVĚŘTE BEZPEČNOST VAŠEHO IT DO SPRÁVNÝCH RUKOU

Zajistíme prevenci před kybernetickými hrozbami a pomůžeme ochránit vaši IT infrastrukturu v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Nabízíme také řešení ARION bezpečnostní manažer pro pravidelné plánované kontroly a monitoring vašeho IT a automatizaci postupů.

Obstaráme pro vás ochranu firewally nové generace, které okamžitě rozpoznají i zcela nový a neznámý hackerský útok na vaši síť.

Pokud jste veřejný subjekt, orgán veřejné moci nebo pravidelný zpracovatel velkého množství občanských dat, můžeme se stát vašim DPO.

Chraňte svá data a firemní procesy

Nedovolte ohrožení vašeho firemního majetku a know-how.