SAM - Dohled IT 24/7

Ochrana majetku je v dnešní době běžnou součástí podnikání a často je i nařízena zákonem. Ať už se jedná o digitální knihy jízd ve vozidlech, nebo protipožární zabezpečení budov, vše je podrobováno pravidelným kontrolám a údržbě. Věnujte stejnou péči i své datové síti a nepodceňujte její bezpečnost.

Službu dohledu a péče o vaši síť realizujeme ve dvou variantách.

Aktivní monitoring IT

Maximální funkčnost sítě bez ohledu na velikost a počet zařízení Pravidelné kontroly a nastavení síťových prvků dle vašich potřeb Nepřetržitý dohled nad bezpečností celé sítě Zaručení plnění potřebných standardů dle ISO 27001

Reaktivní monitoring IT

Technický stav vašich zařízení je okamžitě přístupný technikovi V případě potřeby asistence nečekáte na příjezd odborníka Okamžitý přístup ušetří čas i peníze, ať už se jedná o únavu materiálu nebo hackerský útok.

Proč řešit proaktivní dohled

Firemní síť a její komponenty jsou stejně důležité jako to nejcennější, co v nich najdeme.

Jádrem společnosti je její majetek. Pokud se zeptáte svých kolegů, co si představí pod výrazem „majetek společnosti", nejspíš uslyšíte nemovitosti, vozový park, intelektuální vlastnictví. Ne každý si vzpomene na všudypřítomnou výpočetní techniku, která se stala nezbytnou součástí denní práce nás všech. Počítače, servery, switche, Wi-Fi a další technologie jsou nástroje, díky nimž můžeme hrát své role v životech našich klientů i kolegů. Pokud správně fungují.

Smyslem existence datových sítí a koncových zařízení je komunikovat. Jinými slovy, jejich podstatou je zprostředkovat firmě, aby naplnila svou vlastní podstatu – dodat zboží, služby zákazníkům, snižovat náklady a zvyšovat zisky.

aktivní vzdálený monitoring IT

Díky službě aktivního monitoringu (SAM) předejdete problémům jako je např. ztráta dat, nebo dokonce přerušení provozu. Služba funguje na principu preventivního servisu, kdy naši technici aktivně sledují vaši síť.

V každé datové síti může docházet k výpadkům a ztrátě dat. Aktivní monitoring našich techniků zajistí, že vaše síť bude fungovat na maximum svých možností.

Od dodavatelů mohou často dorazit síťové prvky s nesprávným nastavením, ale díky pravidelným kontrolám bude vaše síť nastavena vždy dle vašich potřeb.

Kontrolou dění v datové síti předejdeme bezpečnostním rizikům, jako jsou např. krádeže přihlašovacích údajů, šifrování dat vašich zařízení nebo poškození SW. Budeme bdít nad bezpečností vašich dat a minimalizujeme riziko jejich ztráty.

ISO 27001 a další regulační standardy vyžadují různé stupně aktivního monitoringu. Dodáme vám jistotu, že potřebné požadavky splňujete.

reaktivní vzdálený monitoring IT

Reaktivní monitoring funguje na principu uživatelského požadavku.

Uživatel se setká s problémem, jako je např. nefunkční počítač nebo tiskárna, nedostupná serverová služba, nedostatečné internetové připojení apod.

Uživatel informuje naše technické oddělení na e-mailové adrese podpora@arion.cz

Požadavek bude zaevidován a předán k řešení.

Uživatel bude kontaktován technikem ARIONu, který s využitím monitorovacího softwaru vzdáleně diagnostikuje a řeší původ problému.

Mějte firemní síť a její komponenty pod dohledem díky monitoringu it

Rádi s vámi sjednáme schůzku a probereme možnosti.

Máte zájem o naše služby?

Pokud máte zájem, abychom vás kontaktovali s individuální nabídkou služeb, udělte nám souhlas s kontaktem tím, že vyplníte své telefonní číslo, nebo e-mail, které budeme zpracovávat pouze pro tento účel. Více o ochraně soukromí a možnostech odvolání souhlasu naleznete zde.