Proaktivní dohled 24/7

Centrum proaktivního dohledu ARION SAM

Ochrana majetku je v dnešní době běžnou součástí podnikání a často je i nařízena zákonem. Ať už se jedná o digitální knihy jízd, nebo protipožární zabezpečení, vše je podrobováno pravidelným kontrolám a údržbě. Věnujte stejnou péči i své datové síti a nepodceňujte její bezpečnost. Využijte naši službu dohledu a péče o vaši síť, kterou realizujeme ve dvou variantách.

Proaktivní monitoring

Maximální funkčnost sítě bez ohledu na velikost a počet zařízení

Pravidelné kontroly a nastavení síťových prvků dle vašich potřeb

Nepřetržitý dohled nad bezpečností celé sítě

Zaručení plnění potřebných standardů dle ISO 27001

Eliminace rizik

Aktivní monitoring našich techniků zajistí, že vaše síť bude fungovat na maximum svých možností a umožní předejít výpadkům a ztrátě dat.

Aktivní kontrola

Od dodavatelů mohou často dorazit síťové prvky s nesprávným nastavením, ale díky pravidelným kontrolám bude vaše síť nastavena vždy dle vašich potřeb.

24/7 dohled

Dohledem nad sítí předejdeme bezpečnostním rizikům, jako jsou např. krádeže přihlašovacích údajů, šifrování dat vašich zařízení nebo poškození SW.

ISO standardy

ISO 27001 a další regulační standardy vyžadují různé stupně aktivního monitoringu. Dodáme vám jistotu, že potřebné požadavky splňujete.

reaktivní monitoring

Technický stav vašich zařízení je okamžitě přístupný technikovi

V případě potřeby asistence nečekáte na příjezd odborníka

Okamžitý přístup ušetří čas i peníze, ať už se jedná o únavu materiálu nebo hackerský útok

Klientský požadavek

Reaktivní monitoring funguje na principu uživatelského požadavku. Reagujeme ihned po zaevidování závady a předání k řešení.

Vzdálený přístup

Naši technici díky monitorovacímu softwaru vzdáleně diagnostikují závadu a vyřeší s vámi příčinu problému či rizika.

Optimalizace nákladů

Podpora našeho technického oddělení a vzdálená diagnostika umožňuje efektivní řešení problémů a optimalizaci nákladů vaší firmy.

Legislativa

Vaše požadavky pro vás zajistíme v souladu s příslušnými předpisy EU a mezinárodními standardy s certifikacemi ISO.

Chraňte infrastrukturu vaší firmy aktivně a včas

Mějte neustálou kontrolu nad svou sítí a jistotu okamžité odezvy.